Anul 2019

Hotarârile Consiliului Local al Comunei Drăguțești:

  HCL 1 din 08.01.2019 privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2018 al Comunei Dragutesti (210 descarcari)


  HCL 2 din 08.01.2019 privind aprobarea deficitului bugetar la incheierea exercitiului financiar al anului 2018 (193 descarcari)


  HCL 3 din 28.02.2019 privind decontul transportului personalului didactic pt luna decembrie 2018 (193 descarcari)


  HCL 4 din 28.02.2019 privind decontul transportului personalului didactic pt luna ianuarie 2019 (181 descarcari)


  HCL 5 din 28.02.2019 privind aprobarea alocarii sumei de 10.000 lei din bugetul local pentru Ziua Femeii (8 Martie) (180 descarcari)


  HCL 6 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de actiuni al VMG (205 descarcari)


  HCL 7 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale (221 descarcari)


  HCL 8 din 15.03.2019 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente, a documentatiilor tehnico-econ si a indicatorilor precum si a Actului aditional nr. 3 la Acordul de parteneriat pt proie (221 descarcari)


  HCL 9 din 28.03.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de m (183 descarcari)


  HCL 10 din 28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii de la bugetul local in cadrul proiectului Constructie gradinita in comuna Dragutesti, judetul Gorj (196 descarcari)


  HCL 11 din 28.03.2019 privind aprobarea situatiilor financiare si a contului de executie bugetara la data de 31.12.2018 (150 descarcari)


  HCL 12 din 28.03.2019 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public (188 descarcari)


  HCL 13 din 05.04.2019 privind modificarea denumirii obiectivului de investitii din Canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere, comuna Dragutesti, judetul Gorj, in Sistem de colectare, epu (177 descarcari)


  HCL 14 din 05.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei, la terminarea lucrarilor pentru proiectul Sistem de colectare, epurare si e (159 descarcari)


  HCL 15 din 05.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetului local in anul 2019 (160 descarcari)


  HCL 16 din 05.04.2019 privind modificarea denumirii obiectivului de investitii din Modernizare retea de alimentare cu apa potabila in satul Tilvesti in comuna Dragutesti, judetul Gorj, in Modernizare (144 descarcari)


  HCL 17 din 05.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii de la bugetul local in cadrul proiectului Modernizare retea de alimentare cu bapa potabile in comuna Dragutest (154 descarcari)


  HCL 18 din 25.04.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic (195 descarcari)


  HCL 19 din 25.04.2019 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (151 descarcari)


  HCL 20 din 25.04.2019 privind transformarea unei functii publice vacante de executie (163 descarcari)


  HCL 21 din 09.05.2019 privind alocarea sumei de 12.000 lei din bugetul local pentru ziua de 1 IUNIE - Ziua Copilului (147 descarcari)


  HCL 22 din 09.05.2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvolare a serviciilor sociale- cordate de furnizorii publici si privati la nivelul comunei Dragutesti, jud. Gorj (144 descarcari)


  HCL 23 din data de 09.05.2019 privind aprobarea planului de masuri, a obligatiilor si responsabilitatilor privind gospodarirea (227 descarcari)


  HCL 24 din 09.05.2019 privind organizarea si sarbatorirea Zilelor comunei Dragutesti, judetul Gorj (153 descarcari)


  HCL 25 din 09.05.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic (136 descarcari)


  HCL 26 din 30.05.2019 privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor de la Scoala Gimnaziala Dragutesti in anul scolar 2018-2019 si repartizarea sumelor cu aceasta destinatie (142 descarcari)


  HCL 27 din 30.05.2019 privind aprobarea achizitionarii in vederea donarii a unor materiale pentru construirea unei copertine pentru gararea autospecialelor din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg Jiu (132 descarcari)


  HCL 28 din 30.05.2019 privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea si sarbatorirea Zilei internationale a persoanelor varstinice (161 descarcari)


  HCL 29 din 30.05.2019 privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2019 (230 descarcari)


  HCL 30 din 30.05.2019 privind aprobarea scutirii la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale si bugetare asimilate acestora, constand in impozite si taxe locale (209 descarcari)


  HCL 31 din 30.05.2019 privind modificarea denumirii obiectivului de investitii Extindere retea canalizare sat Cirbesti, comuna Dragutesti in Programul anual de investitii pe anul 2019 dinExtindere ret (155 descarcari)


  HCL 32 din 27.06.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic (184 descarcari)


  HCL 33 din 27.06.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (0 descarcari)


  HCL 34 din 12.07.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic (111 descarcari)


  HCL 35 din 12.07.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (127 descarcari)


  HCL 36 din 12.07.2019 privind aprobarea Regul. privind activ. desf. de asistentii personali (124 descarcari)


  HCL 37 din 12.07.2019 privind aprobarea achizitionarii unor servicii specializate pentru dezinsectia comunei Dragutesti (134 descarcari)


  HCL 38 din 08.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta (122 descarcari)


  HCL 39 din 08.08.2019 privind modificarea denumirii obiectivului de investitii Ranforsare parte carosabila pe DS 2301 (125 descarcari)


  HCL 40 din 08.08.2019 privind aprobarea programului de functionare a a magazinelor si barurilor (117 descarcari)


  HCL 41 din 08.08.2019 privind aprobarea Devizului gen. priv. chelt. de capital necesare (105 descarcari)


  HCL 42 din 29.08.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic (142 descarcari)


  HCL 43 din 29.08.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatorilor tehnico-econ (110 descarcari)


  HCL 44 din 29.08.2019 privind stabilirea taxei speciale pt efectuarea de racorduri la reteaua de canalizare (131 descarcari)


  HCL 45 din 29.08.2019 privind stabilirea unor functii publice la nivelul aparatului de specialitate al primarului (133 descarcari)


  HCL 46 din 29.08.2019 privind rectificarea bugetului local (108 descarcari)


  HCL 47 din 26.09.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta (161 descarcari)


  HCL 48 din 26.09.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic (117 descarcari)


  HCL 49 din 26.09.2019 privind aprobarea cuantumului burselor scolare (121 descarcari)


  HCL 50 din 26.09.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Statului de personal (168 descarcari)


  HCL 51 din 26.09.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli (99 descarcari)


  HCL 52 din 26.09.2019 privind aprobarea organizarii evenimentului NUNTA DE AUR (147 descarcari)


  HCL 53 din 26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al CL Dragutesti (101 descarcari)


  HCL 54 din 31.10.2019 privind revocarea HCL nr.45 din 29.08.2019 (124 descarcari)


  HCL 55 din 31.10.2019 privind stabilirea unor functii publice (126 descarcari)


  HCL 56 din 31.10.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic (123 descarcari)


  HCL 57 din 31.10.2019 privind aprobarea cuantumului burselor scolare (145 descarcari)


  HCL 58 din 31.10.2019 privind stab. cuantumurilor stimulentelor financiare pt elevi (112 descarcari)


  HCL 59 din 31.10.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale (111 descarcari)


  HCL 60 din 31.10.2019 privind aprobarea organizarii evenimentului Balul Toamnei Ed. III (115 descarcari)


  HCL 61 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli (107 descarcari)


  HCL 62 din 31.10.2019 privind predarea catre MDRAP prin CNI a amplasamentului (105 descarcari)


  HCL 63 din 31.10.2019 privind majorarea capitalului social al SC SPGC PRESTSERV (129 descarcari)


  HCL 64 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli (104 descarcari)


  HCL 66 din 21.11.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (89 descarcari)


  HCL 67 din 21.11.2019 din aprobarea cheltuielilor ce se vor efectua cu ocazia Sarbatorilor de Iarna 2019 (113 descarcari)


  HCL 68 din 17.12.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Dragutesti (89 descarcari)


  HCL 70 din 17.12.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli (88 descarcari)


  HCL 72 din 31.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii de la bugetul local in cadrul proiectului Constructie gradinita in comuna dragutesti, judetul Gorj, finantat p (107 descarcari)


  HCL_73_din_31.12.2019_privind_rectificare_bugetului_local_de_venituri_si_cheltuieli_pe_anul_2019.pdf (109 descarcari)


  Pv sedinta de indata 08.01.2019 (162 descarcari)


  Pv sedinta ordinara 28.02.2019 (171 descarcari)


  Pv sedinta de indata 15.03.2019 (150 descarcari)


  Pv sedinta ordinara 28.03.2019 (176 descarcari)


  Pv sedinta extraordinara 05.04.2019 (147 descarcari)


  Pv sedinta ordinara 25.05.2019 (160 descarcari)


  PV sedinta extraordinara 09.05.2019 (152 descarcari)


  PV sedinta ordinara 30.05.2019 (143 descarcari)


  PV sedinta extraordinara 08.08.2019 (123 descarcari)


  PV sedinta ordinara 12.07.2019 (106 descarcari)


  PV sedinta ordinara 26.09.2019 (138 descarcari)


  PV sedinta ordinara 27.06.2019 (112 descarcari)


  PV sedinta ordinara 29.08.2019 (145 descarcari)


  PV sedinta ordinara 31.10.2019 (148 descarcari)


  PV sedinta extraordinara 06.12.2019 (125 descarcari)


  PV sedinta extraordinara 27.11.2019 (115 descarcari)


  PV sedinta extraordinara 31.12.2019 (116 descarcari)


  PV sedinta ordinara 17.12.2019 (123 descarcari)


  PV sedinta ordinara 21.11.2019 (125 descarcari)


  PV sedinta ordinara 30.12.2019 (131 descarcari)