Anul 2019

Hotarârile Consiliului Local al Comunei Drăguțești:

  HCL 1 din 08.01.2019 privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2018 al Comunei Dragutesti (203 descarcari)


  HCL 2 din 08.01.2019 privind aprobarea deficitului bugetar la incheierea exercitiului financiar al anului 2018 (187 descarcari)


  HCL 3 din 28.02.2019 privind decontul transportului personalului didactic pt luna decembrie 2018 (182 descarcari)


  HCL 4 din 28.02.2019 privind decontul transportului personalului didactic pt luna ianuarie 2019 (173 descarcari)


  HCL 5 din 28.02.2019 privind aprobarea alocarii sumei de 10.000 lei din bugetul local pentru Ziua Femeii (8 Martie) (170 descarcari)


  HCL 6 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de actiuni al VMG (193 descarcari)


  HCL 7 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale (208 descarcari)


  HCL 8 din 15.03.2019 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente, a documentatiilor tehnico-econ si a indicatorilor precum si a Actului aditional nr. 3 la Acordul de parteneriat pt proie (209 descarcari)


  HCL 9 din 28.03.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de m (173 descarcari)


  HCL 10 din 28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii de la bugetul local in cadrul proiectului Constructie gradinita in comuna Dragutesti, judetul Gorj (190 descarcari)


  HCL 11 din 28.03.2019 privind aprobarea situatiilor financiare si a contului de executie bugetara la data de 31.12.2018 (140 descarcari)


  HCL 12 din 28.03.2019 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public (176 descarcari)


  HCL 13 din 05.04.2019 privind modificarea denumirii obiectivului de investitii din Canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere, comuna Dragutesti, judetul Gorj, in Sistem de colectare, epu (168 descarcari)


  HCL 14 din 05.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei, la terminarea lucrarilor pentru proiectul Sistem de colectare, epurare si e (152 descarcari)


  HCL 15 din 05.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetului local in anul 2019 (151 descarcari)


  HCL 16 din 05.04.2019 privind modificarea denumirii obiectivului de investitii din Modernizare retea de alimentare cu apa potabila in satul Tilvesti in comuna Dragutesti, judetul Gorj, in Modernizare (135 descarcari)


  HCL 17 din 05.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii de la bugetul local in cadrul proiectului Modernizare retea de alimentare cu bapa potabile in comuna Dragutest (145 descarcari)


  HCL 18 din 25.04.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic (185 descarcari)


  HCL 19 din 25.04.2019 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (144 descarcari)


  HCL 20 din 25.04.2019 privind transformarea unei functii publice vacante de executie (157 descarcari)


  HCL 21 din 09.05.2019 privind alocarea sumei de 12.000 lei din bugetul local pentru ziua de 1 IUNIE - Ziua Copilului (136 descarcari)


  HCL 22 din 09.05.2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvolare a serviciilor sociale- cordate de furnizorii publici si privati la nivelul comunei Dragutesti, jud. Gorj (133 descarcari)


  HCL 23 din data de 09.05.2019 privind aprobarea planului de masuri, a obligatiilor si responsabilitatilor privind gospodarirea (215 descarcari)


  HCL 24 din 09.05.2019 privind organizarea si sarbatorirea Zilelor comunei Dragutesti, judetul Gorj (143 descarcari)


  HCL 25 din 09.05.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic (129 descarcari)


  HCL 26 din 30.05.2019 privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor de la Scoala Gimnaziala Dragutesti in anul scolar 2018-2019 si repartizarea sumelor cu aceasta destinatie (137 descarcari)


  HCL 27 din 30.05.2019 privind aprobarea achizitionarii in vederea donarii a unor materiale pentru construirea unei copertine pentru gararea autospecialelor din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg Jiu (123 descarcari)


  HCL 28 din 30.05.2019 privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea si sarbatorirea Zilei internationale a persoanelor varstinice (155 descarcari)


  HCL 29 din 30.05.2019 privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2019 (218 descarcari)


  HCL 30 din 30.05.2019 privind aprobarea scutirii la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale si bugetare asimilate acestora, constand in impozite si taxe locale (198 descarcari)


  HCL 31 din 30.05.2019 privind modificarea denumirii obiectivului de investitii Extindere retea canalizare sat Cirbesti, comuna Dragutesti in Programul anual de investitii pe anul 2019 dinExtindere ret (150 descarcari)


  HCL 32 din 27.06.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic (170 descarcari)


  HCL 33 din 27.06.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (0 descarcari)


  HCL 34 din 12.07.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic (103 descarcari)


  HCL 35 din 12.07.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (118 descarcari)


  HCL 36 din 12.07.2019 privind aprobarea Regul. privind activ. desf. de asistentii personali (117 descarcari)


  HCL 37 din 12.07.2019 privind aprobarea achizitionarii unor servicii specializate pentru dezinsectia comunei Dragutesti (121 descarcari)


  HCL 38 din 08.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta (113 descarcari)


  HCL 39 din 08.08.2019 privind modificarea denumirii obiectivului de investitii Ranforsare parte carosabila pe DS 2301 (114 descarcari)


  HCL 40 din 08.08.2019 privind aprobarea programului de functionare a a magazinelor si barurilor (112 descarcari)


  HCL 41 din 08.08.2019 privind aprobarea Devizului gen. priv. chelt. de capital necesare (99 descarcari)


  HCL 42 din 29.08.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic (118 descarcari)


  HCL 43 din 29.08.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatorilor tehnico-econ (103 descarcari)


  HCL 44 din 29.08.2019 privind stabilirea taxei speciale pt efectuarea de racorduri la reteaua de canalizare (125 descarcari)


  HCL 45 din 29.08.2019 privind stabilirea unor functii publice la nivelul aparatului de specialitate al primarului (124 descarcari)


  HCL 46 din 29.08.2019 privind rectificarea bugetului local (92 descarcari)


  HCL 47 din 26.09.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta (147 descarcari)


  HCL 48 din 26.09.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic (112 descarcari)


  HCL 49 din 26.09.2019 privind aprobarea cuantumului burselor scolare (111 descarcari)


  HCL 50 din 26.09.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Statului de personal (159 descarcari)


  HCL 51 din 26.09.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli (91 descarcari)


  HCL 52 din 26.09.2019 privind aprobarea organizarii evenimentului NUNTA DE AUR (132 descarcari)


  HCL 53 din 26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al CL Dragutesti (94 descarcari)


  HCL 54 din 31.10.2019 privind revocarea HCL nr.45 din 29.08.2019 (118 descarcari)


  HCL 55 din 31.10.2019 privind stabilirea unor functii publice (116 descarcari)


  HCL 56 din 31.10.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic (114 descarcari)


  HCL 57 din 31.10.2019 privind aprobarea cuantumului burselor scolare (135 descarcari)


  HCL 58 din 31.10.2019 privind stab. cuantumurilor stimulentelor financiare pt elevi (101 descarcari)


  HCL 59 din 31.10.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale (101 descarcari)


  HCL 60 din 31.10.2019 privind aprobarea organizarii evenimentului Balul Toamnei Ed. III (106 descarcari)


  HCL 61 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli (102 descarcari)


  HCL 62 din 31.10.2019 privind predarea catre MDRAP prin CNI a amplasamentului (100 descarcari)


  HCL 63 din 31.10.2019 privind majorarea capitalului social al SC SPGC PRESTSERV (120 descarcari)


  HCL 64 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli (95 descarcari)


  HCL 66 din 21.11.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (82 descarcari)


  HCL 67 din 21.11.2019 din aprobarea cheltuielilor ce se vor efectua cu ocazia Sarbatorilor de Iarna 2019 (103 descarcari)


  HCL 68 din 17.12.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Dragutesti (83 descarcari)


  HCL 70 din 17.12.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli (78 descarcari)


  HCL 72 din 31.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii de la bugetul local in cadrul proiectului Constructie gradinita in comuna dragutesti, judetul Gorj, finantat p (100 descarcari)


  HCL_73_din_31.12.2019_privind_rectificare_bugetului_local_de_venituri_si_cheltuieli_pe_anul_2019.pdf (105 descarcari)


  Pv sedinta de indata 08.01.2019 (146 descarcari)


  Pv sedinta ordinara 28.02.2019 (162 descarcari)


  Pv sedinta de indata 15.03.2019 (143 descarcari)


  Pv sedinta ordinara 28.03.2019 (162 descarcari)


  Pv sedinta extraordinara 05.04.2019 (132 descarcari)


  Pv sedinta ordinara 25.05.2019 (149 descarcari)


  PV sedinta extraordinara 09.05.2019 (140 descarcari)


  PV sedinta ordinara 30.05.2019 (133 descarcari)


  PV sedinta extraordinara 08.08.2019 (112 descarcari)


  PV sedinta ordinara 12.07.2019 (99 descarcari)


  PV sedinta ordinara 26.09.2019 (123 descarcari)


  PV sedinta ordinara 27.06.2019 (105 descarcari)


  PV sedinta ordinara 29.08.2019 (138 descarcari)


  PV sedinta ordinara 31.10.2019 (139 descarcari)


  PV sedinta extraordinara 06.12.2019 (113 descarcari)


  PV sedinta extraordinara 27.11.2019 (106 descarcari)


  PV sedinta extraordinara 31.12.2019 (101 descarcari)


  PV sedinta ordinara 17.12.2019 (117 descarcari)


  PV sedinta ordinara 21.11.2019 (118 descarcari)


  PV sedinta ordinara 30.12.2019 (123 descarcari)