Anul 2017

Hotarârile Consiliului Local al Comunei Drăguțești:

  Hotarare privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 (384 descarcari)


  Hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru comuna Dragutesti pe anul 2017 (0 descarcari)


  Hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2016 al SPGC Dragutesti (0 descarcari)


  Hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2016 al Comunei Dragutesti (0 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ce urmeaza a fi executate in anul 2017 de catre beneficiarii de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001 (0 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca ... (0 descarcari)


  Hotarare privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Dragutesti (0 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei, compusa din valoarea serviciilor/lucrarilor executate decontate sau nedecontate pana... (0 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei pentru proiectul "Canalizare si statie de epurare ape uzate in satul Dragutesti" (0 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Dragutesti pentru anul 2017 (285 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in ... (309 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea numarului posturilor de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2017 (453 descarcari)


  Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragutesti, pe anul 2017 (319 descarcari)


  Hotarare privind alocarea sumei de 7.500 lei din bugetul local pentru "Ziua Femei" (258 descarcari)


  Hotarare privind solicitarea de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala si aprobarea indicatorilor tehnico-economici, in cadrul proiectului : "Modernizare retea de alimentare cu apa.." (303 descarcari)


  Hotarare privind solicitarea de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala si aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului: "Modernizare sistemului de iluminat public.." (301 descarcari)


  Hotarare privind solicitarea de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala si aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului:"Asfaltare drumuri locale in comuna Dragutesti (282 descarcari)


  Hotarare privind solicitarea de finantare prin Programul National de Dezvoltare Local si aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului:"Baza Sportiva, comuna Dragutesti" (265 descarcari)


  Hotarare privind solicitarea de finantare prin Programul National de Dezvoltare Local si aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului:"Constructie gradinita in comuna Dragutesti" (246 descarcari)


  Hotarare privind solicitarea de finantare prin Programul National de Dezvoltare Local si aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului:"Extindere si mansardare sediu primarie.." (253 descarcari)


  Hotarare privind solicitarea de finantare prin Programul National de Dezvoltare Local si aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului:"Decolmatare si dalare canal colector ape .." (269 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea si infrumusetarea comunei Dragutesti pe anul 2017 (286 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in.... (264 descarcari)


  Hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru comuna Dragutesti pe anul 2017 (0 descarcari)