Anul 2017

Hotarârile Consiliului Local al Comunei Drăguțești:

  Hotarare privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 (367 descarcari)


  Hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru comuna Dragutesti pe anul 2017 (0 descarcari)


  Hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2016 al SPGC Dragutesti (0 descarcari)


  Hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2016 al Comunei Dragutesti (0 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ce urmeaza a fi executate in anul 2017 de catre beneficiarii de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001 (0 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca ... (0 descarcari)


  Hotarare privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Dragutesti (0 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei, compusa din valoarea serviciilor/lucrarilor executate decontate sau nedecontate pana... (0 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei pentru proiectul "Canalizare si statie de epurare ape uzate in satul Dragutesti" (0 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Dragutesti pentru anul 2017 (270 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in ... (279 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea numarului posturilor de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2017 (443 descarcari)


  Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragutesti, pe anul 2017 (305 descarcari)


  Hotarare privind alocarea sumei de 7.500 lei din bugetul local pentru "Ziua Femei" (250 descarcari)


  Hotarare privind solicitarea de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala si aprobarea indicatorilor tehnico-economici, in cadrul proiectului : "Modernizare retea de alimentare cu apa.." (287 descarcari)


  Hotarare privind solicitarea de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala si aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului: "Modernizare sistemului de iluminat public.." (287 descarcari)


  Hotarare privind solicitarea de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala si aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului:"Asfaltare drumuri locale in comuna Dragutesti (273 descarcari)


  Hotarare privind solicitarea de finantare prin Programul National de Dezvoltare Local si aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului:"Baza Sportiva, comuna Dragutesti" (257 descarcari)


  Hotarare privind solicitarea de finantare prin Programul National de Dezvoltare Local si aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului:"Constructie gradinita in comuna Dragutesti" (230 descarcari)


  Hotarare privind solicitarea de finantare prin Programul National de Dezvoltare Local si aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului:"Extindere si mansardare sediu primarie.." (239 descarcari)


  Hotarare privind solicitarea de finantare prin Programul National de Dezvoltare Local si aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului:"Decolmatare si dalare canal colector ape .." (262 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea si infrumusetarea comunei Dragutesti pe anul 2017 (278 descarcari)


  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in.... (255 descarcari)


  Hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru comuna Dragutesti pe anul 2017 (0 descarcari)