Anul 2015

Hotarârile Consiliului Local al Comunei Drăguțești

  Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragutesti pentru anul 2015 (235 descarcari)

  Hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru comuna Dragutesti pe anul 2016 (209 descarcari)

  Tabloul cu valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile, stabilite in sume fixe sau cote procentuale pentru anul 2016 (231 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei 4000 lei din bugetul local pentru achizitionarea unor produse alimentare in vederea acordarii acestora, familiilor nevoiase cu multi copii, ... (299 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului "Nunta de aur 2015" prin acordarea unui premiu cuplurilor din comuna Dragutesti care au implinit 50 de ani de casatorie (190 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea proiectului retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Dragutesti (191 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuielilor pe anul 2015 (270 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca (185 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor de la Scoala Gimnaziala Dragutesti in anul 2015 (201 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuielilor pe anul 2015 (173 descarcari)

  Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Dragutesti (180 descarcari)

  Hotarare privind validarea mandatului de consilier al domnului Gridan Ion (209 descarcari)

  Hotarare privind stabilirea unor taxe locale pentru comuna Dragutesti pe anul 2016 (185 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca (181 descarcari)

  Hotarari privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragutesti pe anul 2015 (192 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local in vederea achizitionarii de cadouri pentru Pomul de Iarna (186 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local in vederea achizitionarii de motorina necesara pentru activitatea de deszapezire si transportarea in locatii de material antiderapant (179 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 (175 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 500 lei din bugetul local in vederea acordarii unui ajutor de urgenta domnului Sultanoiu Constantin-Nicolae cu domiciliul in sat Dimbova (176 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 500 lei din bugetul local in vederea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Sofie Maria cu domiciliul in sat Dimbova (165 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 1000 lei din bugetul local in vederea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Tita Minodora-Nicoleta , cu domiciliul in sat Urechesti, comuna Dragutesti (176 descarcari)

  Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragutesti pe anul 2015 (244 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 (217 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Dragutesti (338 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor de la Scoala Gimnaziala Dragutesti in anul 2015 (170 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local pentru ziua de 1 Iunie - Ziua Copilului (166 descarcari)

  Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragutesti pe anul 2015 (156 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 (170 descarcari)

  Hotarare privind participarea comunei Dragutesti pentru cooptarea in cadrul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Rovinele de Gorj (191 descarcari)

  Hotarare privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol (164 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea lucrului cu subcontractorii a investitiei "Canalizare si statie de epurare ape uzate in comuna Dragutesti" (174 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea si infrumusetarea comunei Dragutesti (243 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea formularii apelului de catre Consiliul Local Dragutesti impotriva Sentintei Penale nr. 562/10.03.2015 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu, Sectia Penala in dosarul nr. 19921 (158 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 (166 descarcari)

  Hotarare privind preluarea ca venit la bugetul local pe anul 2015 a excedentului rezultat la finele anului 2014 in bugetul de venituri si cheltuieli a activitatii ... (171 descarcari)

  Hotarare privind modificarea H.C.L. Dragutesti nr. 59/22.12.2014 privind stabilirea unor taxe locale pentru comuna Dragutesti pe anul 2015 (213 descarcari)

  Hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragutesti pentru anul 2015 (169 descarcari)

  Hotarare privind acordarea unui premiu in valoare de 2500 lei doamnei Popescu Stanca din sat Dragutesti care implineste varsta de 100 de ani (161 descarcari)

  Hotarare privind acordarea unui premiu in valoare de 2500 lei doamnei Nastasoiu Maria din sat Cirbesti cu ocazia implinirii varstei de 100 ani (155 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea actualizarii Planului Urbanistic General al comunei Dragutesti si a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. (166 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea contractarii unui serviciu juridic de reprezentare a Consiliului Local Dragutesti ca parte civila .. (155 descarcari)

  Hotarare privind constituirea Consiliului Local Dragutesti ca parte civila in Dosarul nr. 19921/318/2012 aflat pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu (181 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 (160 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Devizului general recalculat in urma aplicarii procedurilor de achizitie publica pentru investitia "Modernizare drumuri comunale si stradale" (154 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Devizului general recalculat in urma aplicarii procedurilor de achizitie publica pentru investitia "Canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere" (159 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Devizului general recalculat in urma aplicarii procedurilor de achizitie publica pentru investitia "Alimentare cu apa sat Urechesti, comuna Dragutesti.." (143 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local ce urmeaza a fi executate in anul 2015 de catre beneficiarii de ajutor social (151 descarcari)

  Hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2014 al Comunei Dragutesti (163 descarcari)

  Hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2014 SPGC DRAGUTESTI (166 descarcari)

  Hotarare privind reintregirea excedentului bugetar al anului 2013 cu sumele repartizate din acesta in cursul anului 2014 al SPGC DRAGUTESTI (177 descarcari)