Anul 2016

Hotarârile Consiliului Local al Comunei Drăguțești:

  Hotărâre privind aprobarea contului de incheiere a exercițiului bugetar pe anul 2015 și al situațiilor financiare la 31.12.2015 (301 descarcari)

  Hotărâre privind aprobarea deficitului bugetar la incheierea exercitiului financiar al anului 2015 (266 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca (222 descarcari)

  Hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale conform O.U.G. Nr. 44/14.10.2015 (248 descarcari)

  Hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2015 al comunei Dragutesti (250 descarcari)

  Hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2015 al SPGC Dragutesti (230 descarcari)

  Hotarare privind competarea HCL Dragutesti nr. 48/16.12.2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru comuna Dragutesti pe anul 2016 (262 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Modernizare drumuri comunale si stradale in comuna Dragutesti" (256 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Canalizare si statie de epurare ape uzate in satul Dragutesti" (320 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 (206 descarcari)

  Hotarare privind acordarea unui premiu in valoare de 1000 lei doamnei Popescu Stanca din sat Dragutesti (228 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 (219 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 7.500 lei din bugetul local pentru "Ziua Femeii" (8 Martie) (302 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ce urmeaza a fi executate in anul 2016 de catre beneficiarii de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001 (245 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor identificate si de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita (212 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca (246 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a obiectivului de investitie (252 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasare - februarie 2016 (196 descarcari)

  Hotarare pentru aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport scolar (444 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea programului de masuri pentru gospodarirea si infrumusetarea comunei Dragutesti pe anul 2016 (238 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 (241 descarcari)

  Hotarare privind retragerea Comunei Dragutesti din calitatea de membru a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Rovinele de Gorj (236 descarcari)

  HOTĂRÂRE Nr. 449/2016 din 22 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi ... (227 descarcari)

  Hotarare privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri in Consiliul Local al Comunei Dragutesti (179 descarcari)

  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta (222 descarcari)

  Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Dragutesti Iunie 2016 (212 descarcari)

  Hotarare privind preluarea atributiilor conferite de lege primarului, de catre viceprimarul comunei Dragutesti - domnul Popescu Dumitru-Ion (202 descarcari)

  Hotarare privind respingerea cererii domnisoarei Budei Roxana Gabriela Andreea (237 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 1000 lei din bugetul local in vederea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Cican Angela cu domiciliul in sat Dimbova (210 descarcari)

  Hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Crac Ionut (329 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 (268 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Salii de sport din comuna Dragutesti (324 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul munca mai 2016 (348 descarcari)

  Hotarare privind organizarea comisilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Dragutesti (261 descarcari)

  Hotarare privind declararea Consiliului Local al comunei Dragutesti ca legal constituit (276 descarcari)

  Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor local (793 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul munca Iunie 2016 (279 descarcari)