Interes Public

Solicitare informații

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001.

  Formular solicitare informatii (193 descarcari)

Modalităţi de contestare

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.

Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice.

  Anexele nr. 5 si 6 (179 descarcari)

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție este disponibilă aici.

Responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public: Popescu Floarea
Telefon: 0253227625

  Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2018 (165 descarcari)

  Lista cuprinzand documentele de interes public produse si/sau gestionate prin aparatul de specialitate (184 descarcari)

  Lista documentelor produse si/sau gestionate la nivelul Primariei Comunei Dragutesti (224 descarcari)

  Raport de evaluare 2020-Legea 544 din 2001 (54 descarcari)

  Raport de evaluare 2021 Legea nr. 544 din 2001 (34 descarcari)

  Raport de evaluare 2022 Legea nr. 544 din 2001 (27 descarcari)