Tipizate

  Anexa Model 2016 ITL 001 cladiri rezidentiale-nerez-mixt PF-1 (250 descarcari)

  DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE / NEREZIDENȚIALE/ CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE (221 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice (274 descarcari)

  DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice (204 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA (231 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ: pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea (246 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA (299 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice (208 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice (192 descarcari)

  CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (238 descarcari)

  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (189 descarcari)

  CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (208 descarcari)

  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (242 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate (218 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (203 descarcari)

  Adeverinta (224 descarcari)

  CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului stimulentului de inserţie/indemnizaţiei lunare/sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii (216 descarcari)

  Cerere Ocol (274 descarcari)

  Documente necesare pentru eliberarea cartii de identitate (231 descarcari)

  Acte necesare inregistrarii mijloacelor de transport in evidentele fiscale (223 descarcari)

  Cerere declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala (76 descarcari)

  Acte necesare pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei (84 descarcari)

  Acte pentru a beneficia de VMG (79 descarcari)

  Ancheta sociala pentru acordarea unui ajutor de urgenta (82 descarcari)

  Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi (72 descarcari)

  Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi (74 descarcari)

  Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului-stimulentului de insertie-indemnizatiei lunare-sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii (80 descarcari)

  Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei (71 descarcari)