Tipizate

  Anexa Model 2016 ITL 001 cladiri rezidentiale-nerez-mixt PF-1 (301 descarcari)

  DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE / NEREZIDENȚIALE/ CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE (259 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice (321 descarcari)

  DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice (250 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA (275 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ: pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea (288 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA (330 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice (253 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice (235 descarcari)

  CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (286 descarcari)

  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (237 descarcari)

  CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (259 descarcari)

  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (302 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate (259 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (246 descarcari)

  Adeverinta (262 descarcari)

  CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului stimulentului de inserţie/indemnizaţiei lunare/sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii (262 descarcari)

  Cerere Ocol (337 descarcari)

  Documente necesare pentru eliberarea cartii de identitate (269 descarcari)

  Acte necesare inregistrarii mijloacelor de transport in evidentele fiscale (274 descarcari)

  Cerere declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala (106 descarcari)

  Acte necesare pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei (128 descarcari)

  Acte pentru a beneficia de VMG (123 descarcari)

  Ancheta sociala pentru acordarea unui ajutor de urgenta (125 descarcari)

  Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi (105 descarcari)

  Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi (112 descarcari)

  Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului-stimulentului de insertie-indemnizatiei lunare-sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii (121 descarcari)

  Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei (109 descarcari)