Tipizate

  Anexa Model 2016 ITL 001 cladiri rezidentiale-nerez-mixt PF-1 (222 descarcari)

  DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE / NEREZIDENȚIALE/ CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE (201 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice (245 descarcari)

  DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice (183 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA (205 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ: pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea (214 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA (276 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice (183 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice (169 descarcari)

  CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (213 descarcari)

  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (169 descarcari)

  CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (186 descarcari)

  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (198 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate (199 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (183 descarcari)

  Adeverinta (201 descarcari)

  CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului stimulentului de inserţie/indemnizaţiei lunare/sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii (197 descarcari)

  Cerere Ocol (242 descarcari)

  Documente necesare pentru eliberarea cartii de identitate (210 descarcari)

  Acte necesare inregistrarii mijloacelor de transport in evidentele fiscale (207 descarcari)

  Cerere declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala (65 descarcari)

  Acte necesare pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei (61 descarcari)

  Acte pentru a beneficia de VMG (60 descarcari)

  Ancheta sociala pentru acordarea unui ajutor de urgenta (62 descarcari)

  Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi (56 descarcari)

  Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi (54 descarcari)

  Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului-stimulentului de insertie-indemnizatiei lunare-sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii (63 descarcari)

  Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei (55 descarcari)