Tipizate

  Anexa Model 2016 ITL 001 cladiri rezidentiale-nerez-mixt PF-1 (286 descarcari)

  DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE / NEREZIDENȚIALE/ CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE (245 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice (299 descarcari)

  DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice (229 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA (256 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ: pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea (268 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA (321 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice (231 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice (211 descarcari)

  CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (261 descarcari)

  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (215 descarcari)

  CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (235 descarcari)

  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (270 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate (239 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (226 descarcari)

  Adeverinta (248 descarcari)

  CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului stimulentului de inserţie/indemnizaţiei lunare/sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii (239 descarcari)

  Cerere Ocol (305 descarcari)

  Documente necesare pentru eliberarea cartii de identitate (251 descarcari)

  Acte necesare inregistrarii mijloacelor de transport in evidentele fiscale (247 descarcari)

  Cerere declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala (101 descarcari)

  Acte necesare pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei (106 descarcari)

  Acte pentru a beneficia de VMG (106 descarcari)

  Ancheta sociala pentru acordarea unui ajutor de urgenta (111 descarcari)

  Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi (93 descarcari)

  Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi (94 descarcari)

  Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului-stimulentului de insertie-indemnizatiei lunare-sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii (106 descarcari)

  Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei (94 descarcari)