Tipizate

  Anexa Model 2016 ITL 001 cladiri rezidentiale-nerez-mixt PF-1 (242 descarcari)

  DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE / NEREZIDENȚIALE/ CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE (214 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice (263 descarcari)

  DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice (197 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA (219 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ: pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea (234 descarcari)

  DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA (290 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice (199 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice (184 descarcari)

  CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (228 descarcari)

  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (183 descarcari)

  CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (199 descarcari)

  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (220 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate (210 descarcari)

  DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (196 descarcari)

  Adeverinta (213 descarcari)

  CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului stimulentului de inserţie/indemnizaţiei lunare/sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii (208 descarcari)

  Cerere Ocol (257 descarcari)

  Documente necesare pentru eliberarea cartii de identitate (220 descarcari)

  Acte necesare inregistrarii mijloacelor de transport in evidentele fiscale (217 descarcari)

  Cerere declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala (71 descarcari)

  Acte necesare pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei (73 descarcari)

  Acte pentru a beneficia de VMG (70 descarcari)

  Ancheta sociala pentru acordarea unui ajutor de urgenta (75 descarcari)

  Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi (64 descarcari)

  Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi (65 descarcari)

  Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului-stimulentului de insertie-indemnizatiei lunare-sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii (74 descarcari)

  Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei (64 descarcari)