Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Drăguțești (23 descarcari)

  INFORMARE (31 descarcari)

  Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor (15 descarcari)

  ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR CARE SE ADRESEZĂ SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR (32 descarcari)

  CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE (13 descarcari)

  DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (16 descarcari)

  ELIBERAREA ACT DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI,SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMER (30 descarcari)

  ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A PRESCHIMBĂRII BULETINULUI DE IDENTITATE (12 descarcari)

  ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI (31 descarcari)

  ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATEA LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRAINATATE IN ROMANIA (12 descarcari)

  ELIBERAREA CĂRTII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂȚENIEI ROMÂNE (10 descarcari)

  ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ (29 descarcari)

  ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINATA (29 descarcari)

  ELIBERARE ACTE INDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI (32 descarcari)

  ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI (12 descarcari)

  ÎNREGISTRARE NAȘTERE (29 descarcari)

  ÎNREGISTRARE CĂSĂTORIE (23 descarcari)

  ÎNREGISTRARE DECES (9 descarcari)

  CERERE ELIBERARE CERTIFICATE NAȘTERE,CĂSĂTORIE,DECES (20 descarcari)

  ELIBERARE CERTIFICATE NEȘTERE CĂSĂTORIE DECES (29 descarcari)

  DIVORȚ PE CALE ADMINISTRATIVĂ (30 descarcari)

  TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR ȘI A EXTRASELOR DE STARE CIVILĂ PROCURATE DIN STRAINATATE (28 descarcari)

  SCHIMBARE DE NUME PE CALE ADMINISTRATIVĂ (30 descarcari)

  RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ SAU A MENȚIUNILOR ÎNSCRISE PE ELE (13 descarcari)

  CERERE ÎNSCRIERE MENȚIUNE (9 descarcari)

  CERERE ELIBERARE CERTIFICATE CU PROCURĂ SPECIALĂ (28 descarcari)


  Declaratie de Casatorie (0 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (26 descarcari)

  SESIZARE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE (22 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (23 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (42 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (18 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (27 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (18 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (25 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (27 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (32 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (17 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (17 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (18 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (25 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (22 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (22 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (15 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (22 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (22 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (16 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (16 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (16 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (15 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (18 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (14 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (20 descarcari)

  Extras din declaratia de casatorie (10 descarcari)

  Extras_din_declaratie_de_casatorie.pdf (0 descarcari)