Anul 2019

Hotarârile Consiliului Local al Comunei Drăguțești:

  HCL 1 din 08.01.2019 privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2018 al Comunei Dragutesti (59 descarcari)


  HCL 2 din 08.01.2019 privind aprobarea deficitului bugetar la incheierea exercitiului financiar al anului 2018 (45 descarcari)


  HCL 3 din 28.02.2019 privind decontul transportului personalului didactic pt luna decembrie 2018 (43 descarcari)


  HCL 4 din 28.02.2019 privind decontul transportului personalului didactic pt luna ianuarie 2019 (32 descarcari)


  HCL 5 din 28.02.2019 privind aprobarea alocarii sumei de 10.000 lei din bugetul local pentru Ziua Femeii (8 Martie) (35 descarcari)


  HCL 6 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de actiuni al VMG (33 descarcari)


  HCL 7 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale (33 descarcari)


  HCL 8 din 15.03.2019 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente, a documentatiilor tehnico-econ si a indicatorilor precum si a Actului aditional nr. 3 la Acordul de parteneriat pt proie (40 descarcari)


  HCL 9 din 28.03.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de m (40 descarcari)


  HCL 10 din 28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii de la bugetul local in cadrul proiectului Constructie gradinita in comuna Dragutesti, judetul Gorj (42 descarcari)


  HCL 11 din 28.03.2019 privind aprobarea situatiilor financiare si a contului de executie bugetara la data de 31.12.2018 (40 descarcari)


  HCL 12 din 28.03.2019 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public (40 descarcari)


  HCL 13 din 05.04.2019 privind modificarea denumirii obiectivului de investitii din Canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere, comuna Dragutesti, judetul Gorj, in Sistem de colectare, epu (31 descarcari)


  HCL 14 din 05.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei, la terminarea lucrarilor pentru proiectul Sistem de colectare, epurare si e (32 descarcari)


  HCL 15 din 05.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetului local in anul 2019 (32 descarcari)


  HCL 16 din 05.04.2019 privind modificarea denumirii obiectivului de investitii din Modernizare retea de alimentare cu apa potabila in satul Tilvesti in comuna Dragutesti, judetul Gorj, in Modernizare (25 descarcari)


  HCL 17 din 05.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii de la bugetul local in cadrul proiectului Modernizare retea de alimentare cu bapa potabile in comuna Dragutest (35 descarcari)


  HCL 18 din 25.04.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic (37 descarcari)


  HCL 19 din 25.04.2019 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (34 descarcari)


  HCL 20 din 25.04.2019 privind transformarea unei functii publice vacante de executie (44 descarcari)


  HCL 21 din 09.05.2019 privind alocarea sumei de 12.000 lei din bugetul local pentru ziua de 1 IUNIE - Ziua Copilului (22 descarcari)


  HCL 22 din 09.05.2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvolare a serviciilor sociale- cordate de furnizorii publici si privati la nivelul comunei Dragutesti, jud. Gorj (23 descarcari)


  HCL 23 din data de 09.05.2019 privind aprobarea planului de masuri, a obligatiilor si responsabilitatilor privind gospodarirea (23 descarcari)


  HCL 24 din 09.05.2019 privind organizarea si sarbatorirea Zilelor comunei Dragutesti, judetul Gorj (20 descarcari)


  HCL 25 din 09.05.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic (14 descarcari)


  HCL 26 din 30.05.2019 privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor de la Scoala Gimnaziala Dragutesti in anul scolar 2018-2019 si repartizarea sumelor cu aceasta destinatie (23 descarcari)


  HCL 27 din 30.05.2019 privind aprobarea achizitionarii in vederea donarii a unor materiale pentru construirea unei copertine pentru gararea autospecialelor din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg Jiu (16 descarcari)


  HCL 28 din 30.05.2019 privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea si sarbatorirea Zilei internationale a persoanelor varstinice (25 descarcari)


  HCL 29 din 30.05.2019 privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2019 (18 descarcari)


  HCL 30 din 30.05.2019 privind aprobarea scutirii la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale si bugetare asimilate acestora, constand in impozite si taxe locale (27 descarcari)


  HCL 31 din 30.05.2019 privind modificarea denumirii obiectivului de investitii Extindere retea canalizare sat Cirbesti, comuna Dragutesti in Programul anual de investitii pe anul 2019 dinExtindere ret (18 descarcari)


  HCL 32 din 27.06.2019 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic (18 descarcari)


  Pv sedinta de indata 08.01.2019 (35 descarcari)


  Pv sedinta ordinara 28.02.2019 (36 descarcari)


  Pv sedinta de indata 15.03.2019 (28 descarcari)


  Pv sedinta ordinara 28.03.2019 (23 descarcari)


  Pv sedinta extraordinara 05.04.2019 (27 descarcari)


  Pv sedinta ordinara 25.05.2019 (31 descarcari)


  PV sedinta extraordinara 09.05.2019 (17 descarcari)


  PV sedinta ordinara 30.05.2019 (24 descarcari)