Anul 2016

Hotarârile Consiliului Local al Comunei Drăguțești:

  Hotărâre privind aprobarea contului de incheiere a exercițiului bugetar pe anul 2015 și al situațiilor financiare la 31.12.2015 (242 descarcari)

  Hotărâre privind aprobarea deficitului bugetar la incheierea exercitiului financiar al anului 2015 (219 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca (183 descarcari)

  Hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale conform O.U.G. Nr. 44/14.10.2015 (210 descarcari)

  Hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2015 al comunei Dragutesti (190 descarcari)

  Hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2015 al SPGC Dragutesti (174 descarcari)

  Hotarare privind competarea HCL Dragutesti nr. 48/16.12.2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru comuna Dragutesti pe anul 2016 (228 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Modernizare drumuri comunale si stradale in comuna Dragutesti" (214 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Canalizare si statie de epurare ape uzate in satul Dragutesti" (273 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 (165 descarcari)

  Hotarare privind acordarea unui premiu in valoare de 1000 lei doamnei Popescu Stanca din sat Dragutesti (191 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 (186 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 7.500 lei din bugetul local pentru "Ziua Femeii" (8 Martie) (245 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ce urmeaza a fi executate in anul 2016 de catre beneficiarii de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001 (201 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor identificate si de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita (169 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca (202 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a obiectivului de investitie (213 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasare - februarie 2016 (159 descarcari)

  Hotarare pentru aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport scolar (403 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea programului de masuri pentru gospodarirea si infrumusetarea comunei Dragutesti pe anul 2016 (204 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 (186 descarcari)

  Hotarare privind retragerea Comunei Dragutesti din calitatea de membru a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Rovinele de Gorj (202 descarcari)

  HOTĂRÂRE Nr. 449/2016 din 22 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi ... (190 descarcari)

  Hotarare privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri in Consiliul Local al Comunei Dragutesti (137 descarcari)

  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta (172 descarcari)

  Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Dragutesti Iunie 2016 (166 descarcari)

  Hotarare privind preluarea atributiilor conferite de lege primarului, de catre viceprimarul comunei Dragutesti - domnul Popescu Dumitru-Ion (154 descarcari)

  Hotarare privind respingerea cererii domnisoarei Budei Roxana Gabriela Andreea (186 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 1000 lei din bugetul local in vederea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Cican Angela cu domiciliul in sat Dimbova (169 descarcari)

  Hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Crac Ionut (269 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 (230 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Salii de sport din comuna Dragutesti (290 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul munca mai 2016 (265 descarcari)

  Hotarare privind organizarea comisilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Dragutesti (220 descarcari)

  Hotarare privind declararea Consiliului Local al comunei Dragutesti ca legal constituit (234 descarcari)

  Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor local (740 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul munca Iunie 2016 (237 descarcari)