Anul 2015

Hotarârile Consiliului Local al Comunei Drăguțești

  Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragutesti pentru anul 2015 (214 descarcari)

  Hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru comuna Dragutesti pe anul 2016 (202 descarcari)

  Tabloul cu valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile, stabilite in sume fixe sau cote procentuale pentru anul 2016 (215 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei 4000 lei din bugetul local pentru achizitionarea unor produse alimentare in vederea acordarii acestora, familiilor nevoiase cu multi copii, ... (283 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului "Nunta de aur 2015" prin acordarea unui premiu cuplurilor din comuna Dragutesti care au implinit 50 de ani de casatorie (178 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea proiectului retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Dragutesti (176 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuielilor pe anul 2015 (256 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca (175 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor de la Scoala Gimnaziala Dragutesti in anul 2015 (186 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuielilor pe anul 2015 (156 descarcari)

  Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Dragutesti (168 descarcari)

  Hotarare privind validarea mandatului de consilier al domnului Gridan Ion (191 descarcari)

  Hotarare privind stabilirea unor taxe locale pentru comuna Dragutesti pe anul 2016 (172 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca (171 descarcari)

  Hotarari privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragutesti pe anul 2015 (173 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local in vederea achizitionarii de cadouri pentru Pomul de Iarna (171 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local in vederea achizitionarii de motorina necesara pentru activitatea de deszapezire si transportarea in locatii de material antiderapant (165 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 (164 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 500 lei din bugetul local in vederea acordarii unui ajutor de urgenta domnului Sultanoiu Constantin-Nicolae cu domiciliul in sat Dimbova (164 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 500 lei din bugetul local in vederea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Sofie Maria cu domiciliul in sat Dimbova (155 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 1000 lei din bugetul local in vederea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Tita Minodora-Nicoleta , cu domiciliul in sat Urechesti, comuna Dragutesti (165 descarcari)

  Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragutesti pe anul 2015 (229 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 (202 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Dragutesti (320 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor de la Scoala Gimnaziala Dragutesti in anul 2015 (156 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local pentru ziua de 1 Iunie - Ziua Copilului (156 descarcari)

  Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragutesti pe anul 2015 (144 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 (157 descarcari)

  Hotarare privind participarea comunei Dragutesti pentru cooptarea in cadrul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Rovinele de Gorj (178 descarcari)

  Hotarare privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol (156 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea lucrului cu subcontractorii a investitiei "Canalizare si statie de epurare ape uzate in comuna Dragutesti" (162 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea si infrumusetarea comunei Dragutesti (220 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea formularii apelului de catre Consiliul Local Dragutesti impotriva Sentintei Penale nr. 562/10.03.2015 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu, Sectia Penala in dosarul nr. 19921 (150 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 (152 descarcari)

  Hotarare privind preluarea ca venit la bugetul local pe anul 2015 a excedentului rezultat la finele anului 2014 in bugetul de venituri si cheltuieli a activitatii ... (158 descarcari)

  Hotarare privind modificarea H.C.L. Dragutesti nr. 59/22.12.2014 privind stabilirea unor taxe locale pentru comuna Dragutesti pe anul 2015 (198 descarcari)

  Hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragutesti pentru anul 2015 (156 descarcari)

  Hotarare privind acordarea unui premiu in valoare de 2500 lei doamnei Popescu Stanca din sat Dragutesti care implineste varsta de 100 de ani (149 descarcari)

  Hotarare privind acordarea unui premiu in valoare de 2500 lei doamnei Nastasoiu Maria din sat Cirbesti cu ocazia implinirii varstei de 100 ani (146 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea actualizarii Planului Urbanistic General al comunei Dragutesti si a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. (147 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea contractarii unui serviciu juridic de reprezentare a Consiliului Local Dragutesti ca parte civila .. (144 descarcari)

  Hotarare privind constituirea Consiliului Local Dragutesti ca parte civila in Dosarul nr. 19921/318/2012 aflat pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu (165 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 (146 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Devizului general recalculat in urma aplicarii procedurilor de achizitie publica pentru investitia "Modernizare drumuri comunale si stradale" (144 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Devizului general recalculat in urma aplicarii procedurilor de achizitie publica pentru investitia "Canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere" (146 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Devizului general recalculat in urma aplicarii procedurilor de achizitie publica pentru investitia "Alimentare cu apa sat Urechesti, comuna Dragutesti.." (131 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local ce urmeaza a fi executate in anul 2015 de catre beneficiarii de ajutor social (141 descarcari)

  Hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2014 al Comunei Dragutesti (151 descarcari)

  Hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2014 SPGC DRAGUTESTI (155 descarcari)

  Hotarare privind reintregirea excedentului bugetar al anului 2013 cu sumele repartizate din acesta in cursul anului 2014 al SPGC DRAGUTESTI (167 descarcari)