Anul 2015

Hotarârile Consiliului Local al Comunei Drăguțești

  Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragutesti pentru anul 2015 (179 descarcari)

  Hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru comuna Dragutesti pe anul 2016 (174 descarcari)

  Tabloul cu valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile, stabilite in sume fixe sau cote procentuale pentru anul 2016 (176 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei 4000 lei din bugetul local pentru achizitionarea unor produse alimentare in vederea acordarii acestora, familiilor nevoiase cu multi copii, ... (250 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului "Nunta de aur 2015" prin acordarea unui premiu cuplurilor din comuna Dragutesti care au implinit 50 de ani de casatorie (150 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea proiectului retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Dragutesti (144 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuielilor pe anul 2015 (227 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca (144 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor de la Scoala Gimnaziala Dragutesti in anul 2015 (159 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuielilor pe anul 2015 (129 descarcari)

  Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Dragutesti (138 descarcari)

  Hotarare privind validarea mandatului de consilier al domnului Gridan Ion (154 descarcari)

  Hotarare privind stabilirea unor taxe locale pentru comuna Dragutesti pe anul 2016 (143 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca (142 descarcari)

  Hotarari privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragutesti pe anul 2015 (152 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local in vederea achizitionarii de cadouri pentru Pomul de Iarna (146 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local in vederea achizitionarii de motorina necesara pentru activitatea de deszapezire si transportarea in locatii de material antiderapant (145 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 (141 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 500 lei din bugetul local in vederea acordarii unui ajutor de urgenta domnului Sultanoiu Constantin-Nicolae cu domiciliul in sat Dimbova (142 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 500 lei din bugetul local in vederea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Sofie Maria cu domiciliul in sat Dimbova (129 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 1000 lei din bugetul local in vederea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Tita Minodora-Nicoleta , cu domiciliul in sat Urechesti, comuna Dragutesti (145 descarcari)

  Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragutesti pe anul 2015 (207 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 (180 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Dragutesti (298 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor de la Scoala Gimnaziala Dragutesti in anul 2015 (136 descarcari)

  Hotarare privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local pentru ziua de 1 Iunie - Ziua Copilului (137 descarcari)

  Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragutesti pe anul 2015 (123 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 (133 descarcari)

  Hotarare privind participarea comunei Dragutesti pentru cooptarea in cadrul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Rovinele de Gorj (157 descarcari)

  Hotarare privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol (132 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea lucrului cu subcontractorii a investitiei "Canalizare si statie de epurare ape uzate in comuna Dragutesti" (142 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea si infrumusetarea comunei Dragutesti (186 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea formularii apelului de catre Consiliul Local Dragutesti impotriva Sentintei Penale nr. 562/10.03.2015 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu, Sectia Penala in dosarul nr. 19921 (130 descarcari)

  Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 (130 descarcari)

  Hotarare privind preluarea ca venit la bugetul local pe anul 2015 a excedentului rezultat la finele anului 2014 in bugetul de venituri si cheltuieli a activitatii ... (136 descarcari)

  Hotarare privind modificarea H.C.L. Dragutesti nr. 59/22.12.2014 privind stabilirea unor taxe locale pentru comuna Dragutesti pe anul 2015 (176 descarcari)

  Hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragutesti pentru anul 2015 (135 descarcari)

  Hotarare privind acordarea unui premiu in valoare de 2500 lei doamnei Popescu Stanca din sat Dragutesti care implineste varsta de 100 de ani (129 descarcari)

  Hotarare privind acordarea unui premiu in valoare de 2500 lei doamnei Nastasoiu Maria din sat Cirbesti cu ocazia implinirii varstei de 100 ani (122 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea actualizarii Planului Urbanistic General al comunei Dragutesti si a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. (124 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea contractarii unui serviciu juridic de reprezentare a Consiliului Local Dragutesti ca parte civila .. (124 descarcari)

  Hotarare privind constituirea Consiliului Local Dragutesti ca parte civila in Dosarul nr. 19921/318/2012 aflat pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu (144 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 (126 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Devizului general recalculat in urma aplicarii procedurilor de achizitie publica pentru investitia "Modernizare drumuri comunale si stradale" (124 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Devizului general recalculat in urma aplicarii procedurilor de achizitie publica pentru investitia "Canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere" (124 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Devizului general recalculat in urma aplicarii procedurilor de achizitie publica pentru investitia "Alimentare cu apa sat Urechesti, comuna Dragutesti.." (114 descarcari)

  Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local ce urmeaza a fi executate in anul 2015 de catre beneficiarii de ajutor social (121 descarcari)

  Hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2014 al Comunei Dragutesti (130 descarcari)

  Hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2014 SPGC DRAGUTESTI (135 descarcari)

  Hotarare privind reintregirea excedentului bugetar al anului 2013 cu sumele repartizate din acesta in cursul anului 2014 al SPGC DRAGUTESTI (140 descarcari)